24 January 2022

Bryan Mariano on nature-culture relations in text and imagery

MS Geography graduate student Bryan Joel Mariano's works are featured recently in The Tiger Moth Review -- a journal of art and literature engaging with nature, culture, the environment & ecology. His research interests traverse geohumanities and ecocriticism. 

Bryan's photo essay entitled Urban Natures was published in the January 19 blog and talks about nature mindfulness, the act of noticing, and the meshworks of everyday life. It features snapshots of quotidian spaces where lifeforms thrive and prosper despite, or because of, dereliction brought about by the global lockdown. New forms flourish, almost unnoticed because we are steeped in the manicured and the disciplined caretaking of more-than-humans. 


In the January 12 issue of the journal, Bryan's poem -- Forest Over Limestone -- enables the liminal and interstitial that, like most postcolonial poems, elide the linear and ordered to visibilise what Nobel Prize-winning French poet Saint-John Perse calls 'erasable poem' -- fragile utterances threatened by lacuna.

*Photo credits: BJMariano


18 January 2022

Counter-mapping for and with the Communities Public Webinar

As part of the Counter-mapping as Urban Resistance Seminar Series, we are having this public webinar on 24 January 2022 from 5:00 PM to 7:00 PM (Philippine Standard Time).

As the first event of the seminar series, this will serve as a kickoff for future conversations about the practice of counter-mapping as a form of resistance. Members of the Counter-mapping PH Network will talk about previous local initiatives as well as their reflections on counter-mapping. Most importantly, this will punctuate various communities and their efforts in asserting their rights in the face of dispossession.We are inviting everyone to join us in this event by registering at bit.ly/CMURwebinar . The webinar will be held via Zoom and will be livestreamed through the Facebook page of Counter-mapping as Urban Resistance Seminar Series and Youtube channel of the UP Department of Geography.

A Certificate of Attendance will be given to participants who will pre-register, attend, and evaluate the webinar.

See you!

#CMUR2022

#UrbanResistance

#CountermappingTheCity

17 January 2022

PGS Lecture Series 2022-01: Disaster Studies Manifesto at Accord - pananaliksik at pagsasalin

Adhikain ng Disaster Studies Manifesto at Accord na nakalathala sa https://www.radixonline.org/manifesto-accord na mas pahusayin ang pag-aaral ng kalamidad at ang praktis ng pagbawas ng banta at epekto ng kalamidad (o Disaster Studies and Disaster Risk Reduction). 

Isa sa mga isinusulong nito ay ang pagamit ng wikang lokal, likas o taal (local and indigenous language) na mas akma sa konteksto at mas higit na naiintindihan lalo na ng mga pinaka-apektado ng kalamidad. At sa mas malawak pa na perspektibo, maraming aspeto na may kinalaman sa metodolohiya ng pagsasaliksik, at mga ugnayan at layunin ng mga mananaliksik, awtoridad at iba pang indibidwal at organisasyon ang maaaring suriin at bigyan ng mas akmang pakahulugan gamit ang mga lokal na wika. At upang higit na maunawaan at maipakalat ang mga nabanggit na adhikain sa Pilipinas, isinalin ng Geography 255 (Environmental Hazards and Disaster Management) class sa wikang Filipino ang Disaster Studies Manifesto at Accord. 


Hinihikayat ang mga iba pang iskolar at propesyonal sa larangan ng kalamidad na isalin ang dalawang dokumento sa kani-kanilang wika. 

Iniimbitahan ang lahat na makilahok sa presentasyon ng mga pahayag at saliw ng paninindigan tungkol sa pag-aaral ng kalamidad sa darating na Enero 21, 2021 (5:30 to 7 PM).  Para maka rehistro, i-click ang link na ito. 

Ang presentasyonng ito ay itinataguyod ng Philippine Geographical Society  at ng UP Department of Geography.